kiểm tra anh

Go down

kiểm tra anh

Bài gửi  Siu nhân xanh lá on Fri Jun 19, 2009 4:48 pm

1, Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau đây:
Laura: "What a lovely house you have!"
Maria: "................... "

Chọn câu trả lời đúng: A. No problem.
B. I think so.
C. Thank you. Hope you will drop in.
D. Of course not, it's not costly.

2, Chọn từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

Some methods to prevent soil erosion are plowing parallel with the slopes of hills, to plant trees on unproductive land, and rotating crops.
Chọn câu trả lời đúng: A. prevent
B. Some
C. are
D. to plant

3, Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau đây:
I am considering ............................my job. Can you recommend a good company?
Chọn câu trả lời đúng: A. changing
B. to move
C. to change
D. moving

4, Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau đây:
I accidentally .............................. Mike when I was crossing a street downtown yesterday.
Chọn câu trả lời đúng: A. kept an eye on
B. paid attention to
C. lost touch with
D. caught sight of

5, Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
Despite his ..........................appearance, Mr Troy is actually a very friendly person.
Chọn câu trả lời đúng: A. pleasant
B. serious
C. good-looking
D. attitude

6, Xác định từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong các câu sau:
The purpose of the United Stations, broad speaking, is to maintain peace and security and to encourage respect for human rights.
Chọn câu trả lời đúng: A. is
B. of
C. to encourage
D. broad speaking

7, Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau đây:
When the old school friends met, a lot of happy memories ..................... back.
Chọn câu trả lời đúng: A. were brought
B. brought
C. had brought
D. had been brought

8, Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
My bank manager asked me if I could come over for dinner with him at home.
Chọn câu trả lời đúng: A. My bank manager requested my ability to cook dinner for him.
B. My bank manager advised me to come over for dinner with him at home.
C. My bank manager invited me to dinner with him at home.
D. My bank manager suggested me to come over for dinner with him at home.

9, Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại:
Chọn câu trả lời đúng: A. stronger
B. finger
C. singer
D. longer10, Chọn phương án đúng để hoàn thành câu sau:
"Why wasn't your boyfriend at the party last night?"
"He ................... the lecture at Shaw Hall. I know he very much wanted to hear the speaker."
Chọn câu trả lời đúng: A. may have attended
B. was to attend
C. should have attended
mong mo mong mo

Siu nhân xanh lá
tan binh
tan binh

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 19/06/2009
Age : 25

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: kiểm tra anh

Bài gửi  Siu nhân xanh lá on Fri Jun 19, 2009 4:56 pm

What a Face ráng làm đi anh em khieu khich

Siu nhân xanh lá
tan binh
tan binh

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 19/06/2009
Age : 25

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết